Reiki opleiding

Reiki opleiding 1REIKI OPLEIDING

Het vermogen om Reiki te geven, krijg je door middel van een inwijding door een Reiki-master. De Reiki-gever is dus slechts een kanaal, een instrument, van waaruit de energie over gaat in de persoon die Reiki wil. Dus ook degene die Reiki geeft, krijgt energie en heelt zichzelf.

Reiki graden.

De 1e graad is de basisopleiding waardoor je in staat bent Reiki voor jezelf en anderen toe te passen. Veranderingen houden voornamelijk verband met het fysieke lichaam en gedragspatronen.

De 2e graad stelt je in staat door middel van sacrale symbolen Reiki op afstand te sturen. Dat kan zowel naar mensen, situaties, gebouwen, reizen, relaties etc. De tweede graad werkt voornamelijk op geestelijk en emotioneel gebied.

De 3e graad maakt dat je eigen bewustzijn nog meer naar een hoger plan wordt gebracht. Het stelt je ook in staat anderen in te wijden en te helpen bij het verwerkelijken van hun spirituele potentieel.

Terug