Rouwbegeleiding

rouwbegeleidingRouwbegeleiding

Het verliezen van een dierbare door overlijden is een ingrijpende levensgebeurtenis. En al is dit onderdeel van het leven, het accepteren en verwerken van dit vaak enorme verdriet kan heel moeilijk zijn.
Ook de emoties en gevoelens van rouw na een scheiding, het verlies van je gezondheid of je baan kunnen lastig te hanteren zijn.

Dit alles heeft tijd nodig. Tijd om te rouwen en het verdriet te ondergaan. Tijd om langzaam te wennen aan de nieuwe situatie en hiermee om te leren gaan.

Meestal zal na verloop van tijd een nieuw evenwicht gaan ontstaan.
Een aanpassing aan de nieuwe omstandigheid die het verdriet langzaam hanteerbaar maakt.

In sommige gevallen kan het verlies echter zo ondraaglijk zijn dat extra hulp wenselijk is.
In het gunstigste geval vind je die steun in je naaste omgeving bij familie en vrienden, maar soms is dit niet toereikend of wil je hen vanuit jezelf niet lastig vallen met jouw verdriet.

Door middel van gesprekken waarin ik mijn mediamieke vermogen inzet kan ik je helpen bij de rouwverwerking. De contacten die ik kan leggen met de overledene(n) leveren vaak informatie en inzichten die enorm kunnen bijdragen aan het verwerkingsproces.
De begeleiding kan indien gewenst ook bij jou thuis plaatsvinden.

Terug